file / write_file

write_file

    native write_file(const file[], const text[], line = -1);


fileAçmak için dosya ismi
textDosyanın içerisine yazmak için string(yazı)
lineYazının kaçıncı satıra yazılacağı


Belirtilen dosyayda belirtilen satıra bir string(yazı) yazar.


new iL_MapName[33],iL_Open[72],iL_Name[64];
get_mapname(iL_MapName,charsmax(iL_MapName));
formatex(iL_Open,charsmax(iL_Open),"addons/amxmodx/configs/%s_models.ini",iL_MapName);
write_file(iL_Open,"Naber",2); // Dosyada 2. satıra naber yazdırır.