fun / strip_user_weapons

strip_user_weapons

    native strip_user_weapons(index);


indexKullanıcı indexi


Oyuncunun bıçak dahil tüm silahlarını alır.


strip_user_weapons(id)