vault / set_vaultdata

set_vaultdata

    native set_vaultdata(const key[], const data[] = "");


keyDeğerini ayarlamak için anahtar
dataVerilen anahtar için ayarlanacak veriler


Belirli bir anahtar için veri ayarlar.


-