fun / set_user_rendering

set_user_rendering

    native set_user_rendering(index, fx = kRenderFxNone, r = 0, g = 0, b = 0, render = kRenderNormal, amount = 0);


indexKullanıcı indexi
fxOluşturma efektleri. kRenderFx* sabitlerinden biri
rKırmızı rengin miktarı (0-255)
gYeşil rengin miktarı (0-255)
bMavi rengin miktarı (0-255)
renderOluşturma modu. kRender* sabitlerinden biri
amountOluşturma değeri (0-255)


Oyuncunun oluşturma modunu ayarlar.


set_user_rendering(id, kRenderFxGlowShell, 0, 0, 255, kRenderNormal, 25) // Oyuncuya mavi glow verir.
--
set_user_rendering(id, kRenderFxGlowShell, 0,0,0, kRenderNormal, 25) // Oyuncunun glowunu alır.