fun / set_user_origin

set_user_origin

    native set_user_origin(index, const origin[3]);


indexKullanıcı indexi
indexKullanıcı indexi
originOyuncuyu hareket ettirmek için koordinat


Oyuncunun koordinatlarını ayarlar.


new Float:Origin[3]
Origin[0] += 40
set_user_origin(id,Origin)