fun / set_user_maxspeed

set_user_maxspeed

    native set_user_maxspeed(index, Float:speed = -1.0);


indexKullanıcı indexi
speedOyuncunun koşabilecek maksimum hızı


Oyuncunun maksimum hareket hızını ayarlar.


set_user_maxspeed(id,700.0)