fun / set_user_health

set_user_health

    native set_user_health(index, health);


indexKullanıcı indexi


Oyuncunun sağlık değerini ayarlar.


set_user_health(id,100) // Oyuncunun sağlık değerini 100 e eşitler.
--
set_user_health(id,get_user_health(id)+100) // Oyuncunun sağlık değerine 100 ekler.