fun / set_user_armor

set_user_armor

    native set_user_armor(index, armor);


indexKullanıcı indexi
armorAyarlamak için armor değeri


Oyuncunun armor değerini ayarlar.


set_user_armor(id,100) // Oyuncunun armor değerini 100 e eşitler.
--
set_user_armor(id,get_user_armor(id)+100) // Oyuncunun armor değerine 100 ekler.