cvars / set_cvar_flags

set_cvar_flags

    native set_cvar_flags(const cvar[], flags);


cvarYetkilerini yeniden ayarlamak için cvar adı
flagsAyarlanacak yetkilerin bitflag toplamı


Belirtilen yetkileri bir cvar'a ayarlar. Cvar'a isimle erişilir ve değiştirilir.


-