fun / set_client_listen

set_client_listen

    native set_client_listen(receiver, sender, listen);


receiverAlıcı
senderGönderici
listenEğer alıcı göndericiyi duymak istiyorsa 1, istemiyor ise 0 olmalıdır.


Kimin kimi dinleyebileceğini ayarlar.


set_client_listen(id,uid,0)