amxmodx / server_changelevel

server_changelevel

    forward server_changelevel(map[]);


mapEklentinin değiştirmeye çalıştığı harita


Eklenti haritayı değiştirmeye çalıştığında çalışır.


public server_changelevel(map[]) {
    client_print(id,print_chat,"%s",map)
}