reapi_gamedll / rg_send_audio

rg_send_audio

    native rg_send_audio(const index, const sample[], const pitch = PITCH_NORM);


indexAlıcının indexi. Herkesin duyması için 0 yapın
sampleOynatmak için ses dosyası
pitchSes aralığı


SendAudio mesajını gönderir - belirtilen sesi çalar.