cvars / register_cvar

register_cvar

    native register_cvar(const name[], const string[], flags = FCVAR_NONE, Float:fvalue = 0.0);


nameCvar adı
stringCvarın varsayılan değeri
flagsCvar davranışını belirten isteğe bağlı yetki bitsumu
valueUnknown


Sunucuya yeni bir cvar kaydeder.


new turkiye_cvar
turkiye_cvar = register_cvar("Turk_Musun","1")