amxmodx / random_float

random_float

    native Float:random_float(Float:a, Float:b);


aMinimum değer
bMaximum değer


Belirtilen değerler arasında rastgele bir değer seçer


random_float(1.0,50.0)