amxmodx / precache_model

precache_model

    native precache_model(const name[]);


nameModel dosyası yolu


Bir model dosyasını önbelleğe alır.


precache_model("models/player/amxmodxturkiye/amxmodxturkiye.mdl")