amxmodx / precache_event

precache_event

    native precache_event(type, const Name[], any:...);


typeOlay tipi
idBiçimlendirme kuralları olay dosyasının yolu
...Sayı değerleri veya parametreler


Bir olay dosyasını önbelleğe alır.