amxmodx / plugin_precache

plugin_precache

    forward plugin_precache();Plugine model, ses, sprite vb. dosyaları eklemek için kullanılır. Bunlar precache_ temeli ile eklenir. Normal bir sunucuda limit 512 adettir.


public plugin_precache() {

}