amxmodx / plugin_init

plugin_init

    forward plugin_init();Server aktif edildikten sonra çağrılır.


public plugin_init() {

}