nvault / nvault_set

nvault_set

    native nvault_set(vault, const key[], const value[]);


vaultnvault_open() ile bir kayıt dosyası açıldıktan sonra çalışır.
keyDeğeri almak için bir anahtar
valueDeğeri ayarlamak için değer


Bir kayıt dosyasnını belirtilen anahtardaki değerini ayarlar.


-