nvault / nvault_remove

nvault_remove

    native nvault_remove(vault, const key[]);


-


Belirtilen kayıt dosyasından belirtilen anahtarla veri kaldırır.


vaultnvault_open() ile bir kayıt dosyası açıldıktan sonra çalışır.
keyDeğeri kaldırmak için anahtar