nvault / nvault_open

nvault_open

    native nvault_open(const name[]);


nameOluşturulacak kayıt dosyasının adı


Bir kayıt dosyasını belirtilen isim ile açar. Henüz o isimde bir kayıt dosyası yok ise yeniden oluşturur.


-