nvault / nvault_lookup

nvault_lookup

    native nvault_lookup(vault, const key[], value[], maxlen, ×tamp);


vaultnvault_open() ile bir kayıt dosyası açıldıktan sonra çalışır.
keyDeğeri almak için bir anahtar
vaultDeğerin saklanması gereken array
maxlen@value dizesinin maksimum uzunluğu
timestampGiriş zamanı


Kayıt dosyasına giriş hakkında tam bilgi alır.


-