nvault / nvault_close

nvault_close

    native nvault_close(vault);


vaultnvault_open() ile bir kayıt dosyası açıldıktan sonra çalışır.


Bir saklama dosyasını kapatır.


-