newmenus / menu_pages

menu_pages

    native menu_pages(menu);


idMenü kaynak tanımlayıcısı


Bir menüdeki sayfa sayısını döndürür.


new pSayfa = menu_pages(menu)