newmenus / menu_item_setname

menu_item_setname

    native menu_item_setname(menu, item, const name[]);


menuMenü kaynak tanımlayıcısı
itemSeçenek tanımlayıcısı
nameSeçenekte görünen yeni metin


Bir seçeneğin ekran metnini ayarlar.


-