newmenus / menu_item_setcall

menu_item_setcall

    native menu_item_setcall(menu, item, callback=-1);


menuMenü kaynak tanımlayıcısı
itemSeçenek tanımlayıcısı
callbackmenu_makecallback() veya -1'den yeni geri çağırma


Bir ögenin geri çağrılmasını ayarlar.


-