newmenus / menu_item_getinfo

menu_item_getinfo

    native menu_item_getinfo(menu, item, &access = 0, info[] = "", infolen = 0, name[]="", namelen=0, &callback = 0);


menuMenü kaynak tanımlayıcısı
itemSeçenek tanımlayıcısı
accessErişim değerinin saklamak için değişken
infoSeçenek bilgilerini saklamak için arabellek
infolenSeçenek bilgisi arabellek uzunluğu.
nameSeçenek görüntüleme metnini saklamak için arabellek
namelenSeçenek adı arabellek uzunluğu.
callback Geri çağırma kimliği


Bir menü seçeneğiyle ilgili bilgileri alır.


-