newmenus / menu_display

menu_display

    native menu_display(id, menu, page=0, time=-1);


idKullanıcı indexi
menuMenü kaynak tanımlayıcısı
pageMenünün hangi sayfadan açılmaya başlayacağını belirtir
timeEğer 0'dan büyük eşitse belirtilen saniyede menü otomatik kapanır.


Bir kullanıcıya menü görüntüler.


menu_display(id, menu,0,3600);