newmenus / menu_addtext2

menu_addtext2

    native menu_addtext2( menu, const text[] );


menuMenü kaynak tanımlayıcısı
textEklemek için metin satırı


Numaraları aşağı kaydırarak menüye bir metin satırı ekler. Boş bir satır oluşturmak özel bir öğeyi ekleyecektir. Menüyü etkiler. Yalnızca 1.8.3 sürümünü ve üstündeki sürümler için geçerlidir.


menu_addtext2(Menu,"Bu Bir Metin Satırıdır")