newmenus / menu_addtext

menu_addtext

    native menu_addtext(menu, const text[], slot=1);


menuMenü kaynak tanımlayıcısı
textSeçeneğe eklemek için metin satırı
slot1 (varsyılan) Değeri ise satır numaraları değiştirilerek alt satıra geçer, 0 ise sadece görsel bir kaydırma olarak alt satıra geçer.


Menüye bir metin satırı ekler. Yanlızca AmxModx 1.8.1 sürümü ve üstü için geçerlidir. Eğer slot 1 i kullanırsanız bu menünüzü bozabilir text eklendiğinde kendisine 0 yani çıkış satırını kullanır. menu_addtext2 kullanılması önerilir.


menu_addtext(Menu,"Bu Bir Metin Satırıdır",0)