newmenus / menu_addblank2

menu_addblank2

    native menu_addblank2( menu );


menuMenü kaynak tanımlayıcısı


Menüye boş bir satır ekleyerek numaralandırmayı her zaman aşağı kaydırır. Boş bir satır oluşturmak özel bir öğeyi ekleyecektir. Menüyü etkiler. Yalnızca 1.8.3 sürümünü ve üstündeki sürümler için geçerlidir.


menu_addblank2( menu )