newmenus / menu_addblank

menu_addblank

    native menu_addblank(menu, slot=1);


menuMenü kaynak tanımlayıcısı
slot1 (varsyılan) Değeri ise satır numaraları değiştirilerek alt satıra geçer, 0 ise sadece görsel bir kaydırma olarak alt satıra geçer.


Menüye boş bir satır ekler. Eğer slot 1 i kullanırsanız bu menünüzü bozabilir blank eklendiğinde kendisine 0 yani çıkış satırını kullanır. menu_addblank2 kullanılması önerilir.


menu_addblank(menu,1)