amxmodx / is_user_bot

is_user_bot

    native is_user_bot(index);


indexKullanıcı indexi


Oyuncunun bot olup olamadığını kontrol eder.


is_user_bot(id)