amxmodx / is_user_alive

is_user_alive

    native is_user_alive(index);


indexKullanıcı indexi


Oyuncunun yaşayıp yaşamadığını kontrol eder.


is_user_alive(id)