amxmodx / get_user_weapons

get_user_weapons

    native get_user_weapons(index, weapons[32], &num);


idKullanıcı indexi
weaponsSilah indexlerini depolamak için dizi
numEnvanterdeki silah sayısını depolamak için değişken


Oyuncunun envanterindeki tüm silahları alır, bunları bir dizide saklar ve envanteri bitflag toplamı olarak döndürür.