amxmodx / get_user_origin

get_user_origin

    native get_user_origin(index, origin[3], mode = 0);


indexKullanıcı indexi
originorigin i içine yerleştirmek için array
mode Origin çekme türü
0 - şuanki pozisyonu
1 - gözlerinin pozisyonu (ve silahının)
2 - aim ve en son durduğu yerin son pozisyonu
3 - aim ve en son baktığı yerin son pozisyonu (silah isabet noktasının) 4 - son kurşununun noktası


Oyuncuyla ilgili origin kaynağını alır.


new Float:Origin[3]
get_user_origin(id,Origin)