amxmodx / get_user_ip

get_user_ip

    native get_user_ip(index, ip[], len, without_port = 0);


indexKullanıcı indexi
ipIp yi kopyalamak için değişken
lenDeğişkenin maximum değeri
without_port0'dan farklı bir değere sahipse oyuncunun portunu alamaz.


Oyuncunun veya sunucunun ip adresini alır.


new IPAdress[40]
get_user_ip(id,IPAdress,39)