amxmodx / get_user_authid

get_user_authid

    native get_user_authid(index, authid[], len);


idKullanıcı indexi
authidStringi çekmek için değişken
lenString in maximum değeri


Oyuncunun SteamID 'sini çeker.


new SteamID[32]
get_user_authid(id,SteamID,31)