time / get_time_length

get_time_length

    stock get_time_length(id, unitCnt, type, output[], outputLen)


idDil uzunluğunun çevrilmesi gereken oyuncu
unitCntAyrıntılı metne çevrilmesini istediğiniz zaman birimlerinin sayısı
typeGeçen birim türü (yani saniye, dakika, saat, gün, hafta)
outputAyrıntılı metnin yerleştirilmesini istediğiniz değişken
outputLenÇıktı değişkeninin uzunluğu-