csstats / get_stats2

get_stats2

    native get_stats2(index, stats[STATSX_MAX_OBJECTIVE], authid[] = "", authidlen = 0);


indexKullanıcı indexi
statsİstatistikleri kopyalamak için arabellek
authidOyuncunun authid'sini kopyalamak için arabellek
authidlenAuthid arabelleğinin maksimum değeri


Sunucudaki kalıcı depolamadan objektif istatistikleri alır.


-