cvars / get_pcvar_string

get_pcvar_string

    native get_pcvar_string(pcvar, string[], maxlen);


pcvarDize değerini almak için cvar işaretçisi
stringCvar değerini kopyalamak için dize
maxlenDizenin maximum değeri


Cvar'da belirtilen değeri dize olarak belirttiğimiz dizeye kaydeder.


-