cvars / get_pcvar_float

get_pcvar_float

    native Float:get_pcvar_float(pcvar);


pcvarFloat değerini almak için cvar işaretçisi


Cvar'da belirtilen değeri float olarak döndürür.


-