cvars / get_pcvar_bounds

get_pcvar_bounds

    native bool:get_pcvar_bounds(pcvar, CvarBounds:type, &Float:value);


pcvarCvar işaretçisi
typeAlınacak sınır işaretçisi
valueBelirtilen sınırı saklamak için değer


Belirtilen cvar'ın değer sınırını alır.


-