cvars / get_pcvar_bool

get_pcvar_bool

    native bool:get_pcvar_bool(pcvar);


pcvarDeğeri almak için cvar işaretçisi


Belirtilen cvardan bir bool(true,false) değerini döndürür. Öncesinde eklent içerisinde cvar tanımlamış olmanız gerekiyor.


-