cvars / get_cvar_string

get_cvar_string

    native get_cvar_string(const cvarname[], output[], iLen);


cvarnameDeğerini çekmek için cvar adı
outputDeğeri kopyalamak için bir dize
iLenDizenin maximum değeri
idKullanıcı indexi


Belirtilen cvardan dize çeker.


new Dize[64]
get_cvar_string("bir_cvar",Dize,charsmax(Dize))