cvars / get_cvar_num

get_cvar_num

    native get_cvar_num(const cvarname[]);


cvarnameDeğer almak için cvar adı


Belirtilen cvardan bir sayı değeri döndürür.


get_cvar_num("cvar_name");