cvars / get_cvar_float

get_cvar_float

    native Float:get_cvar_float(const cvarname[]);


cvarnameDeğeri almak için cvar adı


Belirtilen cvardan bir float değeri çeker.


get_cvar_float("cvar_name")