fvault / fvault_get_data

fvault_get_data

    stock fvault_get_data(const vaultname[], const key[], data[], len, ×tamp=0)


vaultnameBakılacak kayıt dosyası adı
keyVerileri aramak için anahtar adı
dataVerilerin kopyalanacağı dize
lenVerinin uzunluğu
timestampVerilerin en son ne zaman ayarlandığına dair unix zamanı ( kalıcı veri ise -1, eski vault sürümü ise 0) (isteğe bağlı param )


Bir anahtarla belirtilen verileri alır.


-