fvault / fvault_clear

fvault_clear

    stock fvault_clear(const vaultname[])


vaultnameSilmek için kayıt dosyası adı


Kayıt dosyası için tüm önemli girişleri temizler


-