file / fputs

fputs

    native fputs(file, const text[], bool:null_term = false);


fileDosya tanıtıcısı
textDosyanın içerisine yazmak için string(yazı)
null_termNULL sonlandırıcı eklemek için True, aksi takdirde false


Dosyanın içerisine bir satır yazı ekler.


new iL_MapName[33],iL_Open[72];
get_mapname(iL_MapName,charsmax(iL_MapName));
	formatex(iL_Open,charsmax(iL_Open),"addons/amxmodx/configs/%s_models.ini",iL_MapName);
fputs(iL_File,"Naber");